Stroke är idag den vanligaste orsaken till bestående funktionsnedsättning hos vuxna och drabbar cirka 30 000 individer i Sverige årligen.

Förmaksflimmer innebär en flerfalt ökad risk att drabbas av stroke. Risken att drabbas av stroke kan reduceras med två tredjedelar med proppförebyggande behandling med så kallad antokoagulantia.

Förmaksflimmer är den vanligaste förekommande kliniska rubbningen i hjärtrytmen och föreligger hos minst 3-4 % av befolkningen, dock kan förmaksflimmer föreligga utan symptom och dessa patienter kommer sällan eller aldrig i kontakt med sjukvården och får därför inte någon behandling.

Vårt mål är att minska antalet stroke genom att identifiera obehandlade individer med ökad risk. Vi avser studera förbättringar och förenklingar i screening-proceduren.

Läs mer om forskningsprojektet

Få allmän info om förmaksflimmer

 

Information in other languages:

Sweden   England   Arab League   Finland   Croatia     Spain   Somalia