Allmän info om förmaksflimmer

Skrivit av Catrine Lindström

Vad är förmaksflimmer?

Normalt styrs hjärtats rytm av elektriska impulser från sinusknutan som sitter i hö förmak, vilka sprider sig till hjärtats båda förmak. Signalerna går sedan vidare i hjärtats retledningssystem ner till kamrarna.

Förmaken och kamrarna drar ihop sig i tur och ordning (sinusrytm).

 Förmaksflimmer innebär att det pågår en snabb oregelbunden elektrisk aktivitet i hjärtats förmak, ofta högre än

400 slag/min. 

Impulserna från förmaken överleds via retledningssystemet till kamrarna på ett oregelbundet sätt som gör att pulsen alltid blir oregelbunden och oftast snabbare än vid normal rytm.

Pumpförmågan i förmaken försämras vid förmaksflimmer och risken ökar för att blodet kan koagulera och proppar bildas. Om proppen lossnar och täpper till ett blodkärl i hjärnan inträffar en stroke. 

 

Förmaksflimmer delas in i olika typer: 

 • Paroxysmalt: förmaksflimret kommer i episoder som upphör alltid spontant , allt från några minuter till timmar/dagar men ej längre än 7 dygn
 • Persisterande: epiosder som varar längre 7 dygn och det behövs medicinsk eller elektrisk konvertering för att få förmaksflimret att upphöra.
 • Långvarigt persisterande förmaksflimmer: förmaksflimmer som hållit i sig längre än 1 år 
 • Permanent förmaksflimmer: om hjärtat inte kan återställas till normal rytm trots åtgärder blir förmaksflimret permanent.

 

Vad kan förmaksflimmer bero på?

Orsaken till kan vara:

 • hjärtinfarkt (kranskärlssjukdom)
 • hjärtsvikt
 • klaffel (vissa typer)
 • medfödda hjärtfel
 • diabetes
 • högt blodtryck
 • fetma
 • sömnapne
 • giftstruma, överaktivitet i sköldkörteln

Orsaken kan även i många fall vara okänd.

 

Symtom:

 • hjärtklappning
 • andfåddhet vid ansträngning
 • sämre kondition
 • yrsel
 • orkeslöshet
 • bröstsmärta
 • symtom av stroke (blodpropp)

Symtomen är väldigt varierande och vissa har inga symtom alls.

 

När man har fått diagnosen förmaksflimmer, vilken behandling kan man få?

 • Läkemedelsbehandling för att undvika att pulsen blir för hög under förmaksflimmerepisoderna , de vanligaste använda läkemedlet är det som tillhör gruppen betablockerare.
 • Det finns även läkemedel som förebygger epiosder av förmaksflimmer. 

Den viktigaste delen är behandling med blodförtunnande läkemedel för att förebygga stroke. Det görs alltid en individuell bedömning av din läkare inför insättanande av denna medicin.