Teamet

Mårten Rosenqvist

Huvudansvarig forskare, Professor, MD. PhD. Överläkare

Karolinska Institutet

Hjärtkliniken

Danderyds sjukhus

Viveka Frykman Kull

MD. PhD. Överläkare

Hjärtmedicin

Danderyds Sjukhus AB

 

Katrin Kemp Gudmundsdottir

ST läkare Hjärtkliniken

HLR-ansvarig läkare Danderyds sjukhus

Harriet Udd

Unit Manager, Phase I-IV

 

Johan Engdahl

MD. PhD. Docent

Läkare Medicin Halmstad

Hallands sjukhus

 

Faris Al-Khalili

MD. PhD. Överläkare, Med.Dr Kardiolog

Stockholm Heart Center

Karolinska Institutet avdelning för kliniska vetenskaper

Danderyds sjukhus

Emma Svennberg

ST-läkare Kardiologi

Danderyds Sjukhus

Karolinska Institutet

Department of Clinical Sciences, Danderyd Hospital Division of Cardiovascular Medicine

Leif Friberg

MD. phD. Docent

Hjärtkliniken

Danderyds sjukhus

Karolinska institutet

Tove Fredriksson

Underläkare

Hjärtkliniken

Danderyds Sjukhus