Vid besöket

Du kommer till KTA prim (Karolinska Trial alliance) på Sabbatsbergs sjukhus.

Där får du träffa en undersköterska eller en sjuksköterska som kommer ta emot ditt samtycke att delta i studien och din hälsodeklaration. Du får en chans att ställa frågor till oss innan du ger ditt samtycke.

Därefter kommer det tas ett blodprov, blodtryck, puls samt ett tum-EKG. Är provsvaret samt EKG normalt kommer ingen ytterligare utredning genomföras.

Om det visar sig att du har förmaksflimmer kommer du att erbjudas ett läkarbesök för att ta ställning till blodförtunnande behandling.  

Om ditt värde på blodprovet är kraftigt förhöjt kommer du att erbjudas ytterligare utredning med undersökning av hjärtats funktion med ultraljud oavsett vad EKG visar.

Om du har för högt blodtryck kommer du remitteras för ytterligare uppföljning hos husläkare

Om provsvaret är förhöjt och EKG visar normal rytm kommer du att erbjudas ytterligare tum-EKG-registrering i hemmet med portabel EKG-utrustning för att försöka påvisa kortvariga episoder av förmaksflimmer. Registreringen sker 4 gånger om dagen i 30 sekunder under 2 veckor

Efter 2 veckors EKG-registrering lämnar du in apparaten till KTA.

Hittar vi förmaksflimmer på dina registreringar kommer du att erbjudas ett läkarbesök för att ta ställning till blodförtunnande behandling.

Om vi inte kontaktar dig inom 6 veckor efter att du har lämnat apparaten har vi inte hittat något förmaksflimmer.